Dálkově ovládaná SDR přijímací stanice

Má dálkově ovládaná přijímací stanice se nachází na pozemku v jižních Čechách nedaleko Tábora, budována byla postupně v letech 2015 – 2023. Přijímací stanice je určena pro lovení slabých signálů a vzdálených vysílačů z celého světa v pásmech dlouhých, středních a krátkých vln – tedy v rozsahu přibližně od jednotek kHz do 30 MHz. Lokalita byla vybrána s ohledem na rádiovou čistotu a absenci průmyslového rušení, které je obvyklé ve městech.

Outdoor rack pro umístění technologie po osazení v roce 2015. Samotná skříň je výrobek firmy CanTech Šumperk. Vybavení je mé vlastní.

Technologie stanice umožňuje vzdálený přístup z místa mého bydliště a vlastně i odkudkoliv přes internet a dálkové ovládání přijímačů, antén a celé přijímací stanice. Zařízení je umístěno v outdoorové kontejnerové rack skříni určené pro BTS vysílače. Stanice je v současné době postavena na dvou SDR přijímačích Perseus SDR, kdy jeden je používán pro směrovou a druhý pro všesměrovou anténu a dále na jednom SDR přijímači vlastní konstrukce.

Přijímač Perseus SDR, (obrázek z eshopu DD Amtek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad screenu ze spektra přijímače Perseus – v levé části obrázku je vidět část rozhlasových dlouhých vln, v pravé části potom pásmo leteckých NDB majáků.

Základní ovládání a monitoring je možné pomocí GSM komunikátoru, podrobné ovládání, monitoring a ovládání vlastních SDR přijímačů potom prostřednictvím internetu. Stanice má vlastní veřejnou IP adresu a přístup k jednotlivým zařízením z širokého internetu je chráněn hesly a silným firewallem.

V roce 2022 byla na pozemku postavena vertikální anténa s kapacitním kloboukem s možností dálkového doladění. O rok dříve, v roce 2021 byla vybudována soustava drátových antén s možností dálkového přepínání směru a možností manuálního doladění. Anténní pole disponuje velmi rozsáhlou zemnící sítí položenou po celém pozemku v několika úrovních a doplněnou hloubkovými zemniči. V zemi uloženou kabeláží jak pro přípojky, tak i pro rozvod signálu od antén k přijímačům a rozvod potřebných napájecích a ovládacích napětí pro antény, zesilovače a noční červené osvětlení stožárů.

Technologický rack ve kterém jsou umístěny SDR přijímače je vybaven potřebným technickým zázemím pro dálkové ovládání a monitoring, které je založeno na mikropočítači Raspberry Pi a profesionálním I/O modulu firmy Papouch, technologií pro přístup k internetu (přívod je optický) a rozvod LAN, dále silovým rozvodem, odjištěním a ovládáním stykačů a relátek jednotlivých napájecích větví. Rack má i vlastní chlazení, vytápění, monitorováním vnitřní a venkovní teploty, vlhkosti, deště apod. Pro možnost nahrávek širokého spektra kmitočtů v reálném čase najednou (např. celých středních vln) je stanice vybavena vlastním serverem s dostatečnou kapacitou pro ukládání dat.
Pro rozvod signálu od anténních stanovišť do rack skříně potom místo nesymetrického koaxiálu používám symetrické vedení (stíněnou kroucenou dvojlinku) o jmenovité impedanci 50 ohmů. Veškeré napájecí zdroje jsou s lineárními stabilizátory, zablokovanými na zem a železnými trafy. Z důvodu rušení na přijímací stanici nejsou použity spínané zdroje. Přívod napájení je z důvodu rušení zapojen jako TT síť – s vlastním uzemněním odděleným od sítě a síťovými filtry na přívodu i v dílčích silových okruzích.

Zařízení stanice umožňuje pracovat s různými módy používanými pro vysílání na daných pásmech (AM, CW, DRM, SSB, LSB, USB, AM stereo, FM, SSTV, PSK, umožňuje dále dekódování spousty digitálních módů, časových vysílání, navigačních signálů apod.) Kromě blízkých i velmi vzdálených a slabých vysílačů z celého světa napříč středními, dlouhými a krátkými vlnami přijímací stanice umožňuje třeba sledovat i aktuální podmínky ionosféry, nebo přijímat signály „vysílané“ přírodou – např. HF radioastronomie apod.

Stavba vertikální antény
Část drátové antény

Od počátku byla přijímací stanice budována ve stylu historických vysílacích stanic, kde se kromě technické stránky dbalo i na úpravu pozemku okolo antén. Samozřejmě při použití moderní přijímací techniky a vybavení.