Výpočet kapacity kapacitního nástavce

V dokumentaci, která se z minulosti dochovala, jsem našel tzv. "Radioelektrický výpočet anténního systému Jucho - Jihlava" - autor Ing. Lísal - Spojprojekt Praha. Kromě jiného, je zde uvedeno, jak vypočítat kapacitu nástavce na vrcholu stožáru vůči zemi.
Uvedený postup - Ollendorfův vzorec jsem dosud nenašel v žádné mně dostupné české odborné literatuře, nebo skriptech. Způsob, jak kapacitu vypočítat je tedy v dnešní době poměrně zapomenutý, jelikož se však může mnohým radioamatérům při návrzích antén hodit, tak ho zde zveřejňuji. Ze vzorce je jasně patrná i celkem logická věc, že kapacita nástavce se bude velmi rychle zvětšovat s poloměrem a plochou nástavce a pozvolna pomalu klesat se vzrůstající výškou stožáru, na jehož vrcholu je nástavec umístěn.