131. Radio Free Asia - KV - 9610 kHz

Další QSL ze serie vydané Radiem Free Asia, zobrazuje známou krátkovlnnou stanici Iranawila. Kartu jsem získal za poslech dne 26. 7. 2014, poslech na krátkých vlnách 9610 kHz z vysílače Tinian.